Zošívanie poterov - Gamont

POJAZDNÉ HLINÍKOVÉ / FASÁDNE LEŠENIE
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Zošívanie poterov

Trhliny sa vyskytujú vo veľkej miere predovšetkým v betónových konštrukciách. Pritom možno hovoriť o dvoch príčinách vzniku trhlín v betóne alebo potere. Trhliny sú buď spôsobené plastickým zmraštením betónu v prvých fázach jeho zrenia, alebo vznikajú vo vytvrdnutom betóne v dôsledku zmrašťovania, teplotných napätí, vonkajších vplyvov, nesprávneho spracovania, preťaženia, nesprávne zrealizovaných detailov a podobne.
Na zošívanie trhlín možno použiť epoxidovú živicu alebo živicu na báze polyesteru. Živicu na báze polyesteru možno použiť na zošívanie trhlín v betónových plochách v exteriéri aj interiéri. Hodí sa na zošívanie trhlín v podlahách, predovšetkým cementom a sadrou viazaných materiáloch. Polyesterová báza výrazne uľahčuje jej použitie. Komponent B, ktorý treba pri epoxidoch dávkovať v presných pomeroch, slúži len ako katalyzátor, čiže spúšťač reakcie.Pridaním väčšieho množstva komponentu B prebehne reakcia rýchlejšie, produkt rýchlejšie vytuhne. Pridaním menšieho množstva bude tuhnúť výsledný produkt pomalšie. Táto vlastnosť umožňuje prispôsobenie živice konkrétnym podmienkam, či už hustotou, alebo rýchlosťou tuhnutia. Živica by sa nemala spracovávať pri teplotách nižších ako +5 °C.


Trhliny v podklade treba pred zošívaním povysávať, zbaviť prachu, nečistôt a mastnôt. Kolmo na smer trhliny sa pomocou uhlovej brúsky narežú zárezy minimálne do 2/3 hĺbky trhliny (minimálne 15 mm), so šírkou minimálne 3 mm a dĺžkou minimálne 140 mm. Zárez treba dôkladne povysávať. Vzdialenosť medzi jednotlivými zárezmi nesmie byť väčšia ako 200 mm.


Do takto pripravených zárezov sa vložia zošívacie spony a trhliny so zárezmi a sponami sa zalejú živicou na báze polyesteru (komponent A (živica) sa zmieša s komoponentom B (prášok) vo váhovom pomere 2 : 1) alebo epoxidovou. Po zaliatí sa povrch výdatne posype kremičitým pieskom so zrnitosťou 0,3 až 0,8. Po vytuhnutí živice, približne po 24 hodinách, sa prebytočný piesok odstráni.
GAMONT EÚ spol. s r.o.
mobil :+421 905 254 891 , email : info@gamont.eu
Prevádzka : Zlatovská 27, 91105 Trenčín
sídlo: GAMONT EÚ,spol.s r.o., 913 31 Skalka nad Váhom II/132,
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky